Kinološko društvo Barje je bilo ustanovljeno leta 1998 na pobudo članov Lovske družine Rakovnik. Prvo vadbišče je bilo na obrobju Ljubljanskega Barja, kjer so potekali tečaji pod vodstvom inštruktorja šolanja in mednarodnega sodnika za ocenjevanje zunanjosti psov Jožeta Snoja. Kmalu pa so se v društvu pričela nesoglasja, zato so člani društva junija 2001 sklicali izredno skupščino ter izvolili novega predsednika.

Društvo je s tem dobilo novo vodstvo ter nov naslov. Takratni predsednik je bil inštruktor šolanja in marker Igor Kalajdžić, po preteku mandata pa je predsednica postala Tatjana Bizilj, ki je uspešno vodila društvo 17 let. Sedaj društvu predseduje Gorazd Gregor Namestnik, kateri je bil izvoljen na rednem letnem občnem zboru dne, 12.3.2021.

Organi društva

Predsednik    Gorazd Gregor Namestnik
Podpredsednica   Maruša Pavlin
Tajnica    Petra Petrovčič
Blagajnik    Tine Jan
Članica    Špela Židan
Članica    Katarina Bergant

Predsednica    Meta Zakrajšek
Članica    Nataša Varmaz
Član    Jure Pipp

Predsednica    Neža Jereb
Članica    Zora Butina
Članica    Katja Butina