Osnovna dejavnost društva je šolanje psov. Za vodnike ter njihove štirinožne prijatelje organiziramo naslednje tečaje.

Je namenjena vsem, ki želijo razstavljati psa na razstavi pa bi pri temu potrebovali dodaten trening, pomoč ali le nasvet, ne glede na starost psa.

Pri mladičkih z delom začnemo zelo zgodaj. Najbolje že od osmega tedna naprej. V tem obdobju so psi izjemno učljivi, zato je velik poudarek na učenju skozi igro (igra vodnikov s psi ter ustvarjanje kontakta med vodnikom in psom, igra psov med seboj) Vodnikom posredujemo informacije o vzgoji in vedenju psov, njihovi prehrani, morebitnih zdravstvenih težavah, negi, obenem pa vodnikom razložimo osnovne zakonitosti šolanja psov, kar jim koristi v nadaljnjem delu s psi. Zgodnje delo s psom se nam kasneje bogato obrestuje.

Je namenjena mladičem v starosti od 4 do 9 mesecev, kjer je poudarek predvsem na socializaciji psov in razvijanju njihovih spretnosti. Lastnike učimo razumeti psa ter jih naučimo pravilne igre in s tem tudi povezave med lastnikom in psom. Da mladiči spoznajo čim več novih stvari in novih okolij, jih v sklopu tečaja peljemo tudi v Tivoli ter na obisk Živalskega vrta Ljubljana.

Je namenjen psom od 9 meseca dalje. V osnovnem tečaju je predvsem poudarek pri vodniku na pravilnemu vodenju in sporazumevanju psa. Dobra motivacija, pravilno poveljevanje, potrjevanje in nagrajevanje so temelji uspešnega dela s psom. Naš cilj je zadovoljen lastnik in srečen pes, zato vedno poudarjamo, da se nam pri učenju osnov poslušnosti ne sme nikoli muditi. Lastniki se morajo zavedati, da je šolanje proces pri katerem so vzponi in padci.

Je namenjen psom, ki so opravili Osnovni tečaji ISP – A in so starejši od 12 mesecev. To je tečaj, kjer se vodnik in pes šolata za končni izpit, ki je temelj vsega nadaljnjega šolanja. Tečaj zajema vaje poslušnosti na povodcu in brez njega, obnašanje v urbanem okolju ter priprave na pisni del izpita za vodnika.

Je namenjen vsem vodnikom in psom, ki so že uspešno opravili tečaj IPS-A in B-BH, ter se iz nekih razlogov niso udeležili izpita in bi radi pred prijavo na izpit obnovili znanje.

Je namenjen vodnikom vseh starosti, ki se želijo s svojim psom aktivno ukvarjati in pri delu s svojim psom uživajo. RO je športno kinološka disciplina pri kateri vodnik in pes izvajata vaje poslušnosti na vnaprej postavljeni progi. Vaje so raznolike in dinamične, poleg vaj poslušnosti vsebujejo tudi premagovanje ovir kot je preskok, tunel, slalom, gugalnica, miza …  (vseh nalog je 72). Delo vodnika in psa mora biti hitro in dinamično. Vodnik pa lahko skozi celo progo psa spodbuja in hvali z besedami in telesno govorico. Pri poveljevanju lahko poleg besednega povelja izrazi povelje tudi s kretnjami rok in govorico telesa. Grobost do psa v kakršni koli obliki se kaznuje z diskvalifikacijo.

Individualni ure oz. treningi potekajo po predhodnem dogovoru lastnika in inštruktorja in se prilagodi želenem cilju lastnika. Inštruktor je dodeljen glede na izbrano disciplino.

Tečaji potekajo dvakrat letno, in sicer v spomladanskem in jesenskem terminu. Ker treningi potekajo na prostem se prilagajamo vremenskim razmeram. Več informacij o razpisih šolanja, tečajih, mala šola razstavljanja in igralne urice, preberite v rubriki NOVICE.

Inštruktorji